GAME24

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλωσήλθατε στο www.game24.gr.

Η εταιρεία Lazyland, που εδρεύει στo Φάληρο, Λεωφόρος Ειρήνης, αρ. 16-18, η οποία δημιούργησε τον δικτυακό τόπο προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους το game24.gr ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει περιοδικά να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.game24.gr.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους που ακολουθούν παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες του game24.gr και να μην επισκέπτεστε τον παρόντα ιστοχώρο.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το game24.gr παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε μια ευρεία συλλογή ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε μορφή flash. Με το παρόν λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και ότι το game24.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή και την πλημμελή παράδοση των παιχνιδιών.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες και το Λογισμικό που χρησιμοποιείται από το game24.gr προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε το Λογισμικό με κανένα τρόπο ή μορφή, ή να μην χρησιμοποιήσετε τροποποιημένες εκδόσεις του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες με τρόπο διαφορετικό από το περιβάλλον εργασίας που παρέχεται από το game24.gr για χρήση κατά την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Το σήμα game24.gr, το λογότυπο, καθώς και άλλα λογότυπα και ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών του game24.gr αποτελούν εμπορικά σήματα κατοχυρωμένα. Χωρίς προηγούμενη έγκριση του game24.gr, συμφωνείτε να μην προβάλετε ή χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο τα παραπάνω διακριτικά γνωρίσματα.

Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο του ιστοτόπου (διαφημίσεις, χορηγίες κλπ.) , προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί ευρεσιτεχνιών.

Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, πουλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση τις Υπηρεσίες, το Λογισμικό ή το Περιεχόμενο, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από το game24.gr ή τους διαφημιζόμενους και χορηγούς.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Ο χρήστης του game24.gr είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το game24.gr, οι συνεργάτες του, ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/διαφοράς/διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το game24.gr σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του.

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
Οι Υπηρεσίες, ή τρίτοι, ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους (links) για άλλες δικτυακές τοποθεσίες. Το game24.gr δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου αυτών των τοποθεσιών, και δεν είναι υπεύθυνο για το Περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθεται από τέτοιες τοποθεσίες. Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το game24.gr δεν θα είναι υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση του Περιεχομένου, των αγαθών και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιας τοποθεσίας.

6. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το game24.gr προσπαθεί να προστατεύει τους ανήλικους χρήστες του, δηλαδή αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 18 ετών, κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του. Οι γονείς που επιθυμούν να επιτρέψουν στα παιδιά τους την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας θα πρέπει να τα επιβλέπουν. Επομένως, είναι δική σας η ευθύνη να αποφασίσετε αν ορισμένες Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο είναι κατάλληλα για το παιδί σας.

Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες, χωρίς την συναίνεση των γονέων τους επισκεφτούν σελίδες, το game24.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να διαφυλάσσετε το game24.gr, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, άλλους συνεργαζόμενους και υπαλλήλους από αξιώσεις ή απαιτήσεις, που εγείρονται από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε ή προκαλούνται από την παράβαση εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης ή των δικαιωμάτων τρίτων.

8. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά ότι:
Αναλαμβάνετε πλήρως τον κίνδυνο από την χρήση των Υπηρεσιών του game24.gr. Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ".

Το game24.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι:
(α) Οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.
(β) Οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες.
(γ) Τα αποτελέσματα που ενδέχεται να λαμβάνονται από την χρήση των Υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.
(δ) Η ποιότητα Υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αποκτάτε μέσω των Υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.
(ε) Τυχόν λάθη στο λογισμικό θα διορθώνονται και ότι
(στ) Το game24.gr δεν εγγυάται το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες του game24.gr, είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παράνομο κ.λπ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το game24.gr για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες/μέλη, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Συμφωνείτε ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη ή νόμο που προβλέπει το αντίθετο, κάθε αξίωση ή βάση αγωγής που προκύπτει από, ή σχετίζεται με την χρήση των Υπηρεσιών ή με τους Όρους Χρήσης, πρέπει να γνωστοποιείται επίσημα εντός 30 ημερών από την δημιουργία αυτής της αξίωσης ή της βάσης αγωγής.

10. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Κανένας από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματα κανενός χρήστη.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του game24.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι χρήσης, τους οποίους ρητώς δηλώνετε ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του game24.gr και των χρηστών/μελών των σελίδων και Υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το game24.gr σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάει από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευματικό σας δικαίωμα έχει παραβιαστεί στις Υπηρεσίες, παρακαλείστε να παράσχετε στο game24.gr τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου ή e-mail στη διεύθυνση info@game24.gr.

1. μια ηλεκτρονική ή πραγματική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργεί εκ μέρους του δικαιούχου του πνευματικού δικαιώματος,
2. μια περιγραφή του προστατευόμενου έργου, το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί,
3. μια περιγραφή του ακριβούς σημείου όπου βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι δημιουργεί την παραβίαση,
4. τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το e-mail σας,
5. μια δήλωσή σας ότι -καλή τη πίστει- θεωρείτε ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας,
6. μια δήλωσή σας, επί ποινή ψευδομαρτυρίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος.